Classic / Klasyka

„Nature” series / Seria „Natura”

ENG

The series is inspired by ornaments referring to the richness of plants composed in the form of Indian mandalas.

PL

Seria inspirowana ornamentami nawiązującymi do bogactwa roślin skomponowanych w formie indyjskich mandali

Oriental series / Seria orientalna

A series inspired by oriental fairy tales that gave the form of jewelry with rich, geometric ornaments.

Seria inspirowana orientalnymi baśniami, które nadały formę biżuterii z bogatymi, geometrycznymi ornamentami.

Symbolic series / Seria symboliczna

The series of symbolic jewelry refers to commonly known symbols related to spirituality or ideology.

Seria biżuterii symbolicznej nawiązuje do powszechnie używanych symboli związanych z duchowością lub ideologią.

Ethno series / Seria etno

The Etno series refers to ethnic themes from around the world.

The inspiration is the ornamental motifs of folk art.

Seria Etno nawiązuje do tematów etnicznych z różnych stron świata.

Inspiracją są ornamentalne motywy sztuki ludowej.

Polish folk art series / Seria motywów polskiej sztuki ludowej

A series of African motifs / Seria afrykańskich motywów ludowych